Strona główna » Wniosek
2017/2018: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - "KULTURA TO NIE BZDURA "
NAUKA JEST BEZCENNA ALE KOSZTUJE, PRZEKAŻ SWÓJ 1% - KRS 0000044799
Wniosek rodzica / prawnego opiekuna


Jarocin, dn. .................................................
Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły
Oświadczam, że kandydat ......................................................................................
Imiona i nazwisko
spełnia następujące kryteria:
Kryteria Tak/nie Punkty
dogodne położenie szkoły odnośnie do miejsca zamieszkania kandydata
lub miejsca pracy jednego z rodziców
miejsce realizacji obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata
zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie
potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach lekcyjnych
absolwenci przedszkola (oddziału przedszkolnego) znajdującego się
w pobliżu szkoły
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
..................................................................

kliknij
Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS