Strona główna » Świetlica sp
HASŁO NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020: "ZERO WASTE- NIE MARNUJEMY"

ROK SZKOLNY 2019/20

 

Podstawowym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i zabawy.

Głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom właściwej opieki umożliwiającej prawidłowy rozwój osobowości dziecka, a także poszukiwanie takich form oddziaływania, które ułatwią rozpoznawanie pojawiających się problemów, nauczanie dziecka umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i dokonywania wyborów życiowych.

Do dalszych zadań świetlicy szkolnej należy:

- wyrabianie u dzieci samodzielności, samorządności, społecznej aktywności, umiejętności współżycia w grupie

- ujawnianie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań

- rozwijanie wrażliwości, kształtowanie zdolności emocjonalnych

- przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy

- stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

- przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji

- przygotowanie dzieci do udziału w życiu społecznym i wyrabianie poczucia godności, uczciwości, przyjaźni i życzliwości

- kształtowanie szacunku do symboli narodowych i religijnych, poznawanie podstawowych zasad współżycia społecznego, rozumienie znaczenia „społeczna wartość”

- szanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS