Strona główna » Oferta SP
HASŁO NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020: "ZERO WASTE- NIE MARNUJEMY"

Naszym uczniom proponujemy

Pobudzenie wyobraźni i odkrywanie własnej wrażliwości poprzez kontakt ze sztuką:

 • teatr
 • film
 • koncerty
 • wystawy
 • muzea
 • prelekcje tematyczne

Wszechstronny rozwój fizyczny

 • zajęcia rekreacyjno – sportowe na terenie szkoły
 • gimnastyka korekcyjna
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • wycieczki turystyczno - krajoznawcze

Atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego:

 • konkursy
 • wycieczki przedmiotowe
 • uroczystości szkolne

Rozwój możliwości twórczych i uzdolnień podczas warsztatów:

 • przedmiotowych
 • interdyscyplinarnych
 • językowych: j. angielski
 • informatycznych
 • ekologicznych
 • plastycznych
 • wokalno – instrumentalnych
 • czytelniczych
 • ortograficznych

Naszym uczniom zapewniamy

 • Bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie
 • Życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem,
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • Wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami zewnętrznych sprawdzianów
 • Zindywidualizowane nauczanie
 • Opiekę psychologa
 • Opiekę logopedy
  • Zajęcia indywidualne i grupowe
 • Kompleksową opiekę pedagogiczno – psychologiczną
 • Naukę przedmiotów w zwiększonym wymiarze godzin
 • Zajęcia fakultatywne przygotowujące do sprawdzianu
 • Ciekawe programy nauczania i wiele pomocy dydaktycznych
 • Intensywną naukę języków obcych w małych grupach
 • Bogatą ofertę imprez kulturalnych, konkursów, wycieczek
 • Zajęcia świetlicowe
 • Możliwość korzystania z ciepłego posiłku

Nasze priorytety
Szkoła:

 • bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;
 • w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem;
 • w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych;
 • w której pielęgnujemy pamięć o historii naszej Ojczyzny;
 • dobrze wyposażona;
 • współpracująca z Rodzicami uczniów;
 • w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS