Strona główna » Certyfikaty SP
HASŁO NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020: "ZERO WASTE- NIE MARNUJEMY"

Szkoła  nasza wzięła udział w pierwszej edycji Akcji Szkoła z klasą, która ruszyła w 2002 roku z inicjatywy Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja skierowana była do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej zadaniem było wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym.Program Szkoła z klasą opierał się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Do każdej zasady zostały przygotowane zadania. My też musieliśmy wybrać i zrealizować sześć zadań - po jednym do każdej zasady. Za zaliczenie zadań otrzymaliśmy  tytuł "Szkoły z klasą".


Ponownie spróbowaliśmy swoich sił podczas  edycji „Szkoła z klasą 2.0” w roku szkolnym 2010/2011. Działanie miało na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program pomagał rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. "Szkoła z klasą 2.0" . Efekt końcowy to Kodeks Dobrych Praktyk i certyfikat. Link, do  wglądu w efekt naszej całorocznej pracy dostępny tutaj.


Wszystkie
Kolory Świata to międzynarodowy projekt UNICEF, który rozpoczął się w listopadzie 2011 roku. Uczniowie naszej szkoły przyłączyły się do  projektu, który  miał także na celu kształtowanie wśród najmłodszych postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Zanim uczniowie przystąpili do szycia laleczek odbyli  „podróż przez kontynenty” tzn. wybierali  region świata, który ich najbardziej zainteresował, starali  się dowiedzieć jak najwięcej o kulturze wybranego kraju, zwyczajach w nim panujących, codziennym życiu ludzi. Ta wiedza pozwoliła i im uszyć laleczkę reprezentującą wybrane przez siebie państwo i wspomóc dzieci z Sierra Leone. Od tego czasu należymy do Klubu Szkół Unicef.
Nasz
certyfikat
Wśród uczniów naszej szkoły jest sporo osób interesujących się piłką nożną. Mamy swój Klub piłkarski "Grom" i często jedziemy do Poznania na mecze reprezentacji Lecha Poznań. Należymy do Klubu Przyjaciół Lecha od 2007r.RUCH JEST ŻYCIEM- ŻYCIE JEST RUCHEM”
Nasza szkoła od początku istnienia promuje zdrowy styl życia. Zmierza nie tylko do poprawy sprawności fizycznej, ale przede wszystkim do wdrażania młodzieży do troski o własne zdrowie psychiczne i społeczne. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Rok szkolny 2013/2014 Minister Edukacji Narodowej ogłosił :„ROKIEM SZKOŁY W RUCHU"
Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” organizatorem której było Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organem wspierającym  Ośrodek Rozwoju Edukacji. Po całorocznej pracy  przyznano nam  za promowanie w swoim środowisku aktywności fizycznej tytuł „Szkoły w Ruchu”. Opis działań


LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny, który w dotychczasowych edycjach zgromadził ponad 33 tys. nauczycieli i 2 mln uczniów.
Główne cele projektu to:

  • badanie efektywności nauczania
  • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej
  • przygotowanie uczniów do udziału w sprawdzianie zewnętrznym
  • podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się

Nasza szkoła przystąpiła do niego w ramach nauczania matematyki i języka polskiego.Uczestnictwo w owym programie wymaga od nauczyciela i ucznia ogromnego zaangażowania. Co miesiąc nauczyciel drukuje sprawdziany dla poszczególnych klas (podawane w odpowiednim czasie na stronie www.gwo.pl), przeprowadza je w narzuconym przez program terminie, sprawdza rzetelnie według otrzymanego standaryzowanego klucza, poprawia wraz z uczniami wskazując im mocne i słabe strony, umiejętności, nad którymi muszą popracować, a następnie wprowadza wyniki każdego ucznia i każdego zadania z testu do specjalnego programu. Kiedy już wszyscy uczestnicy wprowadzą wyniki swoich uczniów, nauczyciele otrzymują drogą elektroniczną raporty z poszczególnych klas i zadań testowych. Dzięki nim mamy możliwość porównania nie tylko wyników swoich klas, ale i wyników ogólnopolskich. Daje to możliwość zwiększenia efektywności nauczania i uczenia się, podnosi poziom kształcenia, stwarza uczniom możliwości nieustannego rozwijania się i dążenia do sukcesu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS