Strona główna » Szkoła podstawowa » Historia szkoły
HASŁO NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020: "ZERO WASTE- NIE MARNUJEMY"

Po uwłaszczeniu włościan w 1834 roku wybudowano szkołę dla mieszkańców Goliny, Patoki, Bielaw i Stefanowa.

Dyrektorem placówki był Jan Ogrodowski , który pracował na tym stanowisku 45 lat, tj. do roku 1889. Jego następca to pan Molski z Rozdrażewa.

W 1904 roku kierownikiem jej został Władysław Łuszczyński . Przez okres wojenny szkoła nie działała.

Uroczyste otwarcie po wojnie nastą…piło 15 lutego 1945 roku. Od grudnia 1964r. rozpoczęto prace przy rozbudowie budynku szkolnego.

Dnia 8 maja 1966r. wmurowano akt erekcyjny. Funkcję dyrektora pełnił wówczas od 1963r. Edmund Pautrzak .

Szkole dobudowano część frontową… oraz pawilon. Otwarcie nastą…piło 27 listopada 1967r.

Kolejnym dyrektorem w okresie od 1990 do 1999 r. był Hieronim Gabrysiak , od 1999 do 2007r. Krystyna Kaczmarek,

a obecnie funkcję tą… pełni Urszula Kowalczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS