Strona główna » Szkoła podstawowa » Biuletyn informacji publicznej » Informacje ogólne
2018/2019: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - "WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM"
NAUKA JEST BEZCENNA ALE KOSZTUJE, PRZEKAŻ SWÓJ 1% - KRS 0000044799

Dyrektor

Urszula Kowalczyk
ul.Jarocińska 32 Golina, 63-200 Jarocin
62 740-40-23 faks 62 740-40-23
godziny urzędowania dla interesantów: sekretariat 8.00 - 15.00 
sp_golina@op.pl
www.gimgig.pl

Kompetencje i zadania

Określa Statut Szkoły Podstawowej w Golinie

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Umowa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 265, poz 2572 ze zm.)

- Regulamin Rady Pedagogicznej

- Regulamin Rady Rodziców

- Regulamin Klasyfikacji i Oceniania

- Regulamin Rady Uczniowskiej

Budżet jednostki na bieżący rok

plan dochodów-95500,-

Dotacja podmiotowa z budżetu-1334800,-

Wartość posiadanego mienia

Budynek wartość-1003086,55-

Środki trwałe ogółem-460747,13-

Zbiory biblioteczne-1405,84-

Wartości niematerialne i prawne-3888,13-

Informacja o stanie mienia:

  • Informacja o stanie mienia na dzień

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

- Ewidencja uczniów,

- Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,

- Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych,

- Ewidencja akt osobowych pracowników,

- Ksiega kontroli zewnetrzynych,

- Księga protokołów R.P.,

- Ksiega arkuszy ocen,

- Księgi inwentarzowe,

- Księga kontroli sanitarnej,

- Księga druków ścisłego zarachowania,

- Ksiega urządzeń wewnętrznych,

- Rejestr wypadków uczniów i pracowników,

- Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

- Archiwum dokumentacji szkoły.

- Rejestr skarg i wniosków

Regulamin

  • STATUT SP

Oświadczenia majątkowe

  • Dyrektor

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bogusława Grzesiek
ostatnia zmiana w dniu 14 lipca 2014r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS